wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 06.07.2022, jesteśmy w powiecie nidzickim, jutro – 07.07.2022 – po raz ostatni widzimy się w powiecie działdowskim.

Data utworzenia: 06-07-2022 ; Data wydarzenia: 07-07-2022

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 06.07.2022, jesteśmy w powiecie nidzickim, jutro – 07.07.2022 – po raz ostatni widzimy się w powiecie działdowskim.

W powiecie nidzickim II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola rozpoczęliśmy sesją praktyczną na poletkach demonstracyjnych, gdzie uczestnicy mogli się zapoznać z wynikami prowadzonych doświadczeń oraz z czynnikami plonotwórczymi żyta ozimego i ziemniaka. Podczas sesji teoretycznej został przedstawiony temat roślin pastewnych i międzyplonów i ich ekologiczne i produkcyjne znaczenie w agroekosystemach - prof. dr hab. inż. Marek Marks. 

W czasie wizyty na polu ekspert  dr hab. inż. Tomasz Piechota podkreślił, że żyto hybrydowe krzewi się jesienią, dlatego żeby uzyskać właściwą fazę rozwoju roślin, tj. pełnię krzewienia powinniśmy je wysiać do końca września.

Podczas wykładu prof. dr hab. inż. Marek Marks zauważa, że w związku z koncentracją produkcji zwierzęcej i spadkiem liczby gospodarstw prowadzących chów zwierząt oraz zmianami technologii żywienia powierzchnia uprawy roślin pastewnych ulega ciągłym zmianom, a część gatunków staje się rzadkością w polu.


Jutro zapraszamy do powiatu działdowskiego! Dr hab. inż. Arkadiusz Stępień przedstawi temat ograniczeń agrotechnicznych w uprawie zbóż wynikających ze zmian klimatycznych a analizę ekspercką poletek demonstracyjnych przeprowadzi dr hab. inż. Tomasz Piechota.

Szczegółowy program znajduje się w załączniku. Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk