wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 29.06.2022, jesteśmy w powiecie kętrzyńskim, jutro – 30.06.2022 - w powiecie węgorzewskim

Data utworzenia: 29-06-2022 ; Data wydarzenia: 30-06-2022

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 29.06.2022, jesteśmy w powiecie kętrzyńskim, jutro – 30.06.2022 - w powiecie węgorzewskim

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola w powiecie kętrzyńskim rozpoczęliśmy sesją praktyczną i wizytą na poletkach demonstracyjnych, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli się zapoznać z wynikami prowadzonych doświadczeń oraz z czynnikami plonotwórczymi jęczmienia jarego i roślin uprawianych metodami ekologicznymi.

W czasie wizyty na polu ekspert dr hab. inż. Paweł Bereś podkreślał korzyści z wprowadzenia dronów w rolnictwie, jak pomagają usprawnić pracę rolników. Mamy możliwości zbadania stanu roślin bez wchodzenia w pole. Drony wykryją uszkodzenia roślin, dzięki wykorzystaniu dokładnych kamer umożliwią ocenę kondycji roślin a także wykrywanie różnic, w tym chorób, w uprawie w krótkim czasie.

Podczas części teoretycznej wydarzenia dr hab. inż. Arkadiusz Stępień zwrócił uwagę, że rośliny zbożowe w Polsce zajmują ok. 70% w strukturze zasiewów, w związku z tym zboża zazwyczaj zbyt często są uprawiane po sobie. Takie następstwo rodzi wiele problemów, które trzeba następnie wyeliminować za pomocą kosztownych rozwiązań agrotechnicznych.


Jutro zapraszamy do powiatu węgorzewskiego! W części teoretycznej technologiczne uwarunkowania plonowania rzepaku przedstawi prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski UWM Olsztyn a analizę ekspercką na poletkach demonstracyjnych przeprowadzi dr hab. inż. Paweł Bereś prof. IOR-PIB.

Szczegółowy program znajduje się w załączniku. Serdecznie zapraszamy!

 

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska