wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 28.06.2022, jesteśmy w powiecie bartoszyckim, jutro – 29.06.2022 - w powiecie kętrzyńskim

Data utworzenia: 28-06-2022 ; Data wydarzenia: 29-06-2022

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 28.06.2022, jesteśmy w powiecie bartoszyckim, jutro – 29.06.2022 - w powiecie kętrzyńskim

W powiecie bartoszyckim II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola rozpoczęliśmy sesją teoretyczną, w której uczestnikom przedstawiony został temat ochrony zbóż przed patogenami - dr hab. Marta Damszel – UWM w Olsztynie. W trakcie trwania sesji polowej na poletkach demonstracyjnych uczestnicy zapoznali się z wynikami prowadzonych doświadczeń oraz z czynnikami plonotwórczymi w uprawie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego.

Podczas prelekcji dr hab. Marta Damszel zwróciła uwagę na działania adaptacyjne jako wytyczne koncepcji zielonego ładu w rolnictwie, a w szczególności wykorzystanie biologicznych i biotechnicznych środków ochrony roślin jako wsparcia dla metod chemicznych.

Analiza ekspercka przeprowadzona na poletkach demonstracyjnych przez dr hab. inż. Pawła Beresia, prof. IOR-PIB, wykazała, że coraz większe zagrożenie na plantacjach stanowią pryszczarki, które mogą prowadzić do znacznego obniżenia plonu. Profesor Bereś poradził, że jeśli na plantacji zauważymy przebarwiający się kłosek należy go rozdzielić i sprawdzić czy w środku nie żerują białawe larwy pryszczarka. Monitoring plantacji pozwoli na ograniczenie strat powodowanych przez tego szkodnika. 


Jutro widzimy się w powiecie kętrzyńskim! W części teoretycznej temat integrowanej produkcji rzepaku i pszenicy przedstawi dr hab. inż. Arkadiusz Stępień – UWM Olsztyndr hab. inż. Paweł Bereś prof. IOR-PIB przeprowadzi analizę ekspercką na poletkach demonstracyjnych. 

Szczegółowy program znajduje się w załączniku. Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Maja Jurczak