wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie seminarium pn. Gospodarstwa opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego

Data utworzenia: 23-06-2022 ; Data wydarzenia: 20-06-2022

Podsumowanie seminarium pn. Gospodarstwa opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego

W dniu 20 czerwca 2022 r. w siedzibie Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie, odbyło się seminarium pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego”, którego organizatorem był Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz z Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Seminarium stanowiło kolejny etap realizacji projektu „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”, który realizowany jest przez konsorcjum w składzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Szczegóły projektu zaprezentowała dr habilitowana, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Pani Wioletta Knapik, która przedstawiła także zagadnienia dotyczące:

  • potencjału jednostek samorządu terytorialnego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych mieszkających na obszarach wiejskich, na podstawie badań ankietowych;
  • potrzeb i oczekiwań osób starszych w zakresie usług społecznych i opiekuńczych - analiza wyników badań ankietowych;
  • rekomendacji dotyczących modelu gospodarstwa opiekuńczego na podstawie warsztatów przeprowadzonych w 16 województwach;
  • potencjału w zakresie świadczenia usług społecznych i opiekuńczych dla osób starszych na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych.

W spotkaniu wzięli udział, m.in.: przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Członkowie Zarządu Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dyrektorzy oraz reprezentanci Centrów Usług Społecznych z terenu województwa warmińsko–mazurskiego. Wśród szerokiego grona uczestników seminarium nie zabrakło również przedstawicieli Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego FOSa, Lokalnych Grup Działania związanych z tematyką usług opiekuńczych dla osób starszych, jak również rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz osób, które indywidualnie oferują usługi społeczne i opiekuńcze dla różnych grup społecznych z terenu Warmii i Mazur.

Dziękujemy za przybycie i udział w spotkaniu, które nie tylko umożliwiło nawiązanie kontaktów między uczestnikami, ale również było miejscem aktywnej wymiany wiedzy i doświadczeń.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy ze specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki WMODR, Renatą Kierską, która opowiedziała o tworzeniu i funkcjonowaniu gospodarstw świadczących usługi opiekuńcze na podbudowie gospodarstw rolnych.

Obejrzyj !!!

Więcej informacji na temat projektu „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych” znajduje się na stronie https://growid.pl/

Opracowanie: Renata Kierska