wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Dziś, 07.06.2022, odwiedzamy powiat nowomiejski, jutro - ostródzki

Data utworzenia: 07-06-2022 ; Data wydarzenia: 08-06-2022

W trakcie trwania sesji polowej na poletkach demonstracyjnych w powiecie nowomiejskim uczestnicy zapoznali się z zastosowaną technologią, programem ochrony, wpływem odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz ziemniaka.

Ekspert prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski wskazuje, że nie tylko chemiczną regulacją możemy kształtować pokrój rośliny. Ważny jest również wybór odmiany (odpornej na wyleganie), optymalny termin siewu, możliwie niska norma wysiewu, rozważne nawożenie azotem, ochrona fungicydowa podstawy źdźbła – zabieg T1.

Dlaczego tak ważne jest dbanie o właściwy pokrój plantacji?

Jest to zabieg zarówno plonochronny jak i plonotwórczy. Plonochronny, ponieważ jeżeli nam plantacja wylegnie to mamy straty plonu od 30 do 50% w zależności od etapu wzrostu – podkreśla mgr inż. Artur Szatkowski. Regulacja w różnych fazach rozwojowych, dobór odmian oraz odpowiednich substancji do określonych faz rozwojowych zbóż to główne tematy poruszane na części teoretycznej.

 

Już dzisiaj zapraszamy na jutrzejsze Dni Pola w powiecie ostródzkim! Analizę ekspercką poletek demonstracyjnych przeprowadzi dr hab. Jerzy Grabiński a kwestie terminu, gęstości siewu oraz agrotechnikę zbóż omówi mgr inż. Artur Szatkowski. 

Szczegółowy program znajduje się w załączniku. Serdecznie zapraszamy.

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk