WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w ankiecie, która posłuży opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie.

Data utworzenia: 12-01-2022

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w ankiecie, która posłuży opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje obecnie projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia  działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem. MRiRW dąży aby rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych, dzięki czemu zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza.

Bardzo prosimy o pomoc w opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie, które pozwolą zrealizować zakładany cel projektu, w tym również wprowadzą ułatwienia dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce.

Propozycje zmian można składać do 31 marca 2022 r. za pomocą formularza ankiety.

Wypełnienie formularza ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo
Opracowanie: Radosław Skudlarz