WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Pomoc dla rolników utrzymujących lochy

Data utworzenia: 06-12-2021

Pomoc dla rolników utrzymujących lochy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 02.12.2021 poinformowało o nowej formie pomocy dla producentów trzody chlewnej.

Planowane jest wsparcie dla rolników utrzymujących lochy, którego celem będzie utrzymanie jak największej liczby hodowli w kraju. Pomoc będzie wynosiła 1000 zł do każdych rodzonych 10 prosiąt. Będzie wypłacana wyłącznie do 5000 prosiąt (czyli dla 500 loch).

Beneficjenci

Rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta:

  • urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.,
  • których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.

Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Zasady udzielenia pomocy:

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego składany do biura powiatowego ARiMR od 1 do 30 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie wypłacana do 30 czerwca 2022 r.

Wniosek będzie prosty i będzie zawierał podstawowe informacje o producencie rolnym i jego gospodarstwie takie jak:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3)  oświadczenie producenta świń ubiegającego się o pomoc:

a) oświadczenie o zgłoszeniu do 15 kwietnia 2022 r. oznakowania świń urodzonych od 15 listopada 2021 do 31 marca 2022 r.

b) oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Dorota Michniewicz