WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Warsztaty - "Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej – technologie, łańcuchy dostaw, możliwości rozwojowe i ograniczenia"

Data utworzenia: 26-11-2021 ; Data wydarzenia: 08-12-2021

Warsztaty - "Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej – technologie, łańcuchy dostaw, możliwości rozwojowe i ograniczenia"

W imieniu organizatorów, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach:

Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej – technologie, łańcuchy dostaw, możliwości rozwojowe i ograniczenia

Warsztaty odbędą się w trybie hybrydowym (udział stacjonarny i online) 8 grudnia 2021 r., w Starej Kotłowni, ul. Prawocheńskiego 9 - Sala Senatu (UWM)

Link do spotkania (Platforma ZOOM):  https://zoom.us/j/93520174982?pwd=ZnpGeWlhd1BqTVQrdnR3RFl2QjRKZz09

Spotkanie oficjalnie zaczyna się o 10:00, możliwość dołączenia do spotkania: od 9:45


Warsztaty są organizowane w ramach projektu badawczego Unii Europejskiej o akronimie BRANCHES: Boosting Rural Bioeconomy Networks following multi-actor approachesWzmacnianie networkingu biogospodarki na obszarach wiejskich – podejście partycypacyjne i wielopodmiotowe.

Skierowane są do praktyków prowadzących działalność na terenach wiejskich, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, jednostek naukowych i samorządu lokalnego.

Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej lokalnych rozwiązań innowacyjnych w zakresie łańcuchów wartości biomasy oraz odnawialnych źródeł energii o wysokim potencjale wdrożeniowym na terenach wiejskich. Wydarzenie będzie także okazją do określenia czynników sprzyjających i ograniczających wykorzystanie innowacji na terenach wiejskich.

Warsztaty mają charakter hybrydowy z możliwością uczestnictwa stacjonarnego i online. Szczególnie, zachęcamy Państwa do uczestnictwa w formie stacjonarnej w kampusie UWM, a w przypadku braku takiej możliwości do uczestnictwa online. Niezależnie of formy uczestnictwa prosimy o zarejestrowanie udziału w warsztatach.

Link do rejestracji: https://forms.gle/M8qmdk7GYMU1B8QT6

Zachęcamy także do rejestracji w sieci National BIOECONOMY Network Poland – NBN PL tworzonej w ramach projektu BRANCHES: http://nbnpl.uwm.edu.pl/

Celem sieci NBN PL jest współpraca z podmiotami realizującymi działania innowacyjne na terenach wiejskich, popularyzacja i upowszechnianie najlepszych praktyk (best practices) w zakresie biogospodarki wdrożonych na terenach wiejskich poprzez:

• Wsparcie transferu wiedzy i zachęcanie do innowacji.

• Udostepnienie wiedzy

• Nawiązywanie kontaktów i ułatwianie zaangażowania, a także zwiększanie możliwości projektowych dla członków.

Opracowanie: Agnieszka Pyzel