WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenie e-learningowe Rolnictwo ekologiczne - szansa dla rolników i konsumentów województwa warmińsko-mazurskiego

Data utworzenia: 16-09-2021 ; Data wydarzenia: 16-09-2021

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza na szkolenie e-learningowe nt.

„Rolnictwo ekologiczne - szansa dla rolników i konsumentów województwa warmińsko-mazurskiego”

Szkolenie opracowane jest przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie jest bezpłatne, dostępne przez całą dobę w terminie od 16.09 do 31.10.2021 r.

Podstawą rolnictwa ekologicznego jest zaniechanie stosowania w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów i etapów produkcji – zarówno uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, jak i przetwórstwa. Rolnik, który decyduje się na uprawę ekologiczną musi spełnić szereg wymogów. Wdrożenie wszystkich zasad i przepisów rolnictwa ekologicznego wymaga od właściciela gospodarstwa wiele trudu. Jednakże eksperci i specjaliści branżowi podkreślają, że to właśnie ta forma prowadzenia produkcji rolnej stanowi ogromną szansę dla polskiego rolnictwa, charakteryzującego się przewagą małych i średnich gospodarstw rodzinnych, którym trudno jest konkurować na rynku przemysłowej produkcji żywności.

Przygotowane dla Państwa szkolenie ma na celu przybliżyć zagadnienia związane z produkcją w systemie rolnictwa ekologicznego, zaznajomić z obowiązującymi przepisami i wymaganiami oraz pomóc w zrozumieniu tendencji zachodzących na globalnym rynku m.in. w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, wg których producent musi stawiać przede wszystkim na jakość produkcji rolnej. Szkolenie uwzględnia również zasady marketingu produktów ekologicznych ich oznakowania oraz zasady sprzedaży bezpośredniej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby pełnoletnie zainteresowane ww. tematyką,w tym osoby, które prowadzą gospodarstwo ekologiczne lub planują podjęcie produkcji w systemie rolnictwa ekologicznego, jak również doradców i mieszkańców obszarów wiejskich.

Szkolenie składa się z 6 modułów:

Moduł 1: System rolnictwa ekologicznego

Moduł 2: Kontrola i certyfikacja ekologiczna

Moduł 3:  Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w świetle prawa UE i prawa polskiego, planowane zmiany po 2020 roku

Moduł 4: Marketing produktów ekologicznych, oznakowanie oraz zasady sprzedaży bezpośredniej

Moduł 5:  Ekonomiczne aspekty produkcji ekologicznej

Moduł 6:  Innowacje w ekologicznych metodach prowadzenia produkcji rolniczej

Warunkiem ukończenia szkolenia jest zapoznanie się z jego treścią oraz pozytywne zaliczenie testu jednokrotnego wyboru, poprzez udzielenie 7 poprawnych odpowiedzi. Po tym etapie uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o rejestrację za pomocą niżej podanego linka:

https://forms.gle/qE6VGTH8au9rdxKN8 

Po rejestracji otrzymają Państwo e-maila z dostępem do platformy szkoleniowej.

Możliwość rejestracji na szkolenie rozpoczyna się 16 września 2021r.

Szczegółowych informacji udzieli: Joanna Zarucka, j.zarucka@w-modr.pl, tel. 665 892 879

Źródło: fotografia: https://pixabay.com/pl/
Opracowanie: Joanna Zarucka