WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dziś jesteśmy na polach w powiecie lidzbarskim - 06.07.2021 r.

Data utworzenia: 06-07-2021 ; Data wydarzenia: 06-07-2021

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dziś jesteśmy na polach w powiecie lidzbarskim - 06.07.2021 r.

W powiecie lidzbarskim Warmińsko-Mazurskie Dni Pola rozpoczęliśmy częścią teoretyczną, w której uczestnikom przedstawiony zostały temat diagnostyki chwastów jednoliściennych w zbożach – dr inż. Kinga Treder - Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa, UWM w Olsztynie oraz innowacji w rolnictwie i działania „Współpraca” w ramach SIR. Część teoretyczną zakończyliśmy szkoleniem i konkursem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. W części praktycznej odwiedzamy dziś poletka demonstracyjne gdzie uczestnicy zapoznają się z zastosowaną technologią, programem ochrony, wpływem odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenicy ozimej oraz kukurydzy.

Widzimy się jutro na polach w powiecie gołdapskim!

Przypominamy harmonogram:

Część teoretyczna:

10:00 Restauracja „Matrioszka” Gołdap, ul. Partyzantów 27A

Powitanie uczestników – Edyta Truszczyńska, Kierownik PZDR nr 6; Emilia Zajączkowska, Kierownik ZD w Gołdapi

Otwarcie Warmińsko-Mazurskich Dni Pola w powiecie gołdapskim - Damian Godziński, Dyrektor WMODR

Wykład „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” – Bartosz Kubacki, Koordynator Sieci na rzez innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wykład „Stan aktualny i perspektywy uprawy kukurydzy” – dr hab. Bogumił Rychcik - Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa,  UWM w Olsztynie

Wykład „Możliwości otrzymania dofinansowania do wapnowania gleb” - Elżbieta Zyskowska, dyrektor regionalny firmy Complexor

Prezentacja dot. demonstracji demonstracyjnego „Renowacja trwałych użytków zielonych ze szczególnym uwzględnieniem doboru mieszanek traw i roślin bobowatych” – Rafał Wronowski, ZD w Gołdapi

Prezentacja nt. „Zbiór i konserwacja kukurydzy” – Piotr Michniewcz, Specjalista ds. produkcji roślinnej WMODR

Prezentacja „Agrofagi i sposoby walki z nimi” – Leszek Ćwik, WIORiN Olsztyn, OT w Gołdapi

Obiad

Część praktyczna:

13:30 Sesja praktyczna na polu, Banie Mazurskie, ul. Warmińska 4, „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenicy jarej”, gospodarstwo pana Tomasza Kupicza

14:35 Sesja praktyczna na polu, Grygieliszki 5, gm. Gołdap „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie kukurydzy”, gospodarstwo pana Marka Zajączkowskiego

15:00 Wiata myśliwska w miejscowości Łobody

Dyskusja i podsumowanie

Kontakt do organizatorów bezpośrednich:

Emilia Zajączkowska - Kierownik ZD Gołdap tel. 665 890 164

Edyta TruszczyńskaKierownik PZDR nr 6 tel. 723 991 994

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska