WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Weź udział w wyjeździe studyjnym pt. „Szlakiem ginących zawodów i tradycji na Warmii i Mazurach”

Data utworzenia: 05-07-2021

Weź udział w wyjeździe studyjnym pt. „Szlakiem ginących zawodów i tradycji na Warmii i Mazurach”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach operacji KSOW pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazurorganizuje 19 lipca 2021 r. wyjazd studyjny pt. „Szlakiem ginących zawodów i tradycji na Warmii i Mazurach”.  Jego uczestnicy odwiedzą inspirujące miejsca kultywujące dawne zapomniane zawody oraz będą uczestnikami pokazów warsztatów tradycyjnych rzemieślników, gdzie sami będą mogli zaznajomić się z ich praktyką.


Do wzięcia udziału w wyjeździe zapraszamy: rolników i ich domowników, mieszkańców obszarów wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego, w tym osoby planujące otworzyć działalność gospodarczą na terenach wiejskich, osoby posiadające lub planujące wprowadzić do swojego otoczenia elementy zabudowy o tradycyjnym charakterze architektury regionalnej, osoby zaangażowane w promocję dziedzictwa kulturowego wsi oraz doradców rolniczych.


Wieloletnie zaniedbania przyczyniły się m.in. do zanikania wielu charakterystycznych elementów województwa warmińsko-mazurskiego związanych z jego dziedzictwem kulturowym. Dotyczy to głównie wyjątkowej architektury regionalnej Warmii i Mazur oraz zawodów rzemieślniczych i rękodzielnictwa.
Jak pisał Zygmunt Gloger:

Co żyło i uświęcone było przez liczne wieki, idzie z wolna w zapomnienie...

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradzwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie chce temu przeciwdziałać i poprzez realizację operacji zachęcić społeczność wiejską do podjęcia kolejnych działań gospodarczych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Celem wyjazdu jest promocja rozwoju przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy i wspieranie inicjatyw w zakresie podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej w obiektach z elementami tradycyjnej architektury regionalnej na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Realizacja operacji przyczyni się do kultywowania dawnych tradycji rzemieślniczych oraz rozwoju lokalnego dziedzictwa kulturowego


Warunkiem udziału w wyjeździe jest nadesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania poniżej).

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 12.07.2021 r.

Uzupełnione i podpisane karty zgłoszenia proszę wysyłać pocztą elektroniczną na adres: a.dlugokecka@w-modr.pl lub listownie na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn z dopiskiem "wyjazd studyjny".

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


Serdecznie zapraszamy!

 

Odwiedź portal KSOW- http://ksow.pl  i zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Opracowanie: Aneta Długokęcka