WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dzisiaj odwiedzamy powiat braniewski - 17.06.2021 r.

Data utworzenia: 17-06-2021

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dzisiaj odwiedzamy powiat braniewski - 17.06.2021 r.

W trakcie trwania sesji polowej na poletkach demonstracyjnych w powiecie braniewskim zainteresowani mogli zapoznać się z zastosowaną technologią, programem ochrony, wpływem odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego aoraz kukurydzy. W części teoretycznej przybliżony zostanie temat rolnictwa precyzyjnego jako narzędzia optymalizacji technologii uprawy zbóż - prof. dr hab. Marek Marks Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa, UWM w Olsztynie. Po części teoretycznej nie zabraknie również pokazów maszyn i urządzeń rolniczych w tym: pokaz zautomatyzowanego poboru prób glebowych czy pokaz pracy maszyn rolnictwa precyzyjnego w polu.


Już dzisiaj zapraszamy na jutrzejsze Dni Pola w powiecie giżyckim!

Przypominamy harmonogram:

Część teoretyczna

10:00 Mazurskie Siedlisko, Kruklin 47, 11-500 Giżycko

Powitanie gości - Edyta Truszczyńska, Kierownik PZDR nr 6.

Otwarcie Warmińsko-Mazurskich Dni Pola w powiecie giżyckim - Damian Godziński, Dyrektor WMODR.

Wystąpienie dotyczące założonych poletek demonstracyjnych - Anna Kocz, Kierownik ZD Giżycko.

Wykład „Rola wapnowania gleb” - Krzysztof Kamiński SChR O/Białystok.

Wykład „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” – dr Marcin Nowicki, broker Sieci na rzecziInnowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wykład „Racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów w uprawie zbóż” - mgr inż. Mateusza Sokólskiego, Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu, UWM w Olsztynie.

Wykład „Możliwości otrzymania dofinansowania do wapnowania gleb”, Elżbieta Zyskowska, dyrektor regionalny firmy Complexor.

Część praktyczna

11:45 Sesja praktyczna na polu, Sucholaski, gm Wydminy, „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie żyta ozimego”, gospodarstwo pana Pawła Zielińskiego.            

12:30 Sesja praktyczna na polu, Gajewo ul. Świderska 7, gm. Giżycko, „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenżyta ozimego” gospodarstwo pana Tomasza Ruckiego.

13:15 Sesja praktyczna na polu, Grzybowo, gm. Ryn „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenicy ozimej” gospodarstwo pana Dawida Cekała.

Pokaz pobierania prób glebowych - Krzysztof Kamiński SChR O/Białystok

14:00 Obiad, Mazurskie Siedlisko, Kruklin 47, 11-500 Giżycko

Dyskusja i podsumowanie.

Szkolenie z wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie zakończone konkursem wiedzy - Przedstawiciel KRUS.

15:30 Zakończenie.

Kontakt do organizatorów bezpośrednich:

Anna Kocz, kierownik ZD w Giżycku, tel. 665 910 641

Edyta Truszczyńska, kierownik PZDR nr 6, tel. 723 991 994

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk