WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Certyfikat Dobrych Praktyk

Data utworzenia: 14-06-2021

Certyfikat Dobrych Praktyk

Celem projektu jest promocja obiektów noclegowych oraz organizatorów turystyki, którzy w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny (PBT) profesjonalnie prowadzą swoją działalność oraz świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie.

W Projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorcy turystyczni prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług hotelarskich lub organizacji imprez turystycznych, zarejestrowani do udziału w programie Polski Bon Turystyczny.

Ocena obiektów przebiega dwuetapowo:

I etap - Autocertyfikacja

II etap - Certyfikacja w formie wizyty monitoringowej.

Miejsca wyróżnione certyfikatem można już dziś znaleźć na mapie dostępnej na stronie internetowej Polskiego Bonu Turystycznego bonturystyczny.gov.pl oraz stronie projektu certyfikat.pot.gov.pl. Turyści będą mogli rozpoznać je także po specjalnych oznaczeniach umieszczonych bezpośrednio w obiektach, na ich stronach internetowych i w mediach społecznościowych oraz Katalogu Dobrych Praktyk i certyfikowanych obiektów, który zostanie wydany przez Polską Organizację Turystyczną po zakończeniu projektu.

Promocja bezpiecznych podróży nie kończy się jednak wraz z zakończeniem projektu – zestaw wypracowanych narzędzi, praktyk i standardów bezpiecznego wypoczynku będzie służyć jako wzór do stworzenia wspólnych zasad dla całej branży i poszerzania bazy bezpiecznych obiektów w całej Polsce.

 

Źródło: https://certyfikat.pot.gov.pl/
Opracowanie: Radosław Skudlarz