WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ruszyła pomoc finansowa w formie kredytów preferencyjnych dla rolników

Data utworzenia: 08-02-2021

Ruszyła pomoc finansowa w formie kredytów preferencyjnych dla rolników

ARiMR w dniu 8 lutego 2021 r. udostępni  współpracującym bankom na internetowej platformie aplikacyjnej limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych na 2021 r.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)
•    limit akcji kredytowej w wysokości 250 mln zł,
•    środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk)
•    środki w kwocie 8 mln zł na dopłaty do w/w kredytów.

Kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR)
•    limit akcji kredytowej w wysokości 50 mln zł,
•    środki w kwocie 0,7 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Banki, w których rolnicy mogą się ubiegać o kredyty to : Bank Polskiej Spółdzielczości S.A, SGB-Bank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy w Brodnicy.

Kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR) udzielają: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A., a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne na stronie arimr.gov.pl w zakładce „Pomoc krajowa”.

Źródło: arimr.gov.pl
Opracowanie: Klaudia Miziej