WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zmiana wymagań w zakresie przeprowadzania badań opryskiwaczy polowych

Data utworzenia: 05-01-2021

Zmiana wymagań w zakresie przeprowadzania badań opryskiwaczy polowych

Jak informuje Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa od dnia 1 stycznia 2021 r. po 7-letnim okresie vacatio legis, nastąpiła zmiana wymagań dotyczących prowadzenia badań.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (link), od dnia 1 stycznia 2021 r.:

  • w opryskiwaczach ciągnikowych lub samobieżnych polowych innych niż dozujące ciecz użytkową w pasach lub rzędach nie przeprowadza się sprawdzenia dystrybucji cieczy przez dokonanie jednoczesnego pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na belce polowej opryskiwacza albo – po ich demontażu – z belki polowej opryskiwacza, 
  • zmieniły się wymagania techniczne dla ręcznego i elektronicznego stołu rowkowego do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy (wymagania określone są w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia).

Mając na uwadze powyższe, po 1 stycznia 2021 r., prowadzenie badań opryskiwaczy polowych jest możliwe wyłącznie przez jednostki, które dostosowały się do nowych wymagań.


Zapraszamy do korzystania z usług Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, który świadczy usługi odpłatnego badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. 

Przypominamy, iż badanie sprawności technicznej sprzętu należy przeprowadzać w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata.

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: PIORIN
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk