wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Korzystanie z usług doradczych

Data utworzenia: 01-01-2020

Korzystanie z usług doradczych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie realizuje operację polegającą na świadczeniu dwuletnich programów doradczych dla 1242 rolników aktywnych zawodowo z województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tzw. KUD2.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2021 r. do 31.05.2023 r.

Cel realizacji działania:
Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

Cel szczegółowy:
Poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Zakres realizacji programu doradczego obejmuje usługi:

 • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego;
 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności;
 • Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu;
 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego;
 • System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne;
 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw;
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym;
 • Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP;
 • Uczestnictwo w systemach jakości;
 • Zazielenienie.

Usługi doradcze są świadczone rolnikom bezpłatnie.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie realizuje operację polegającą na świadczeniu trzyletnich programów doradczych dla rolników aktywnych zawodowo z województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tzw. KUD1.

Okres realizacji projektu: 15.11.2018 r. do 14.04.2022 r.

Grupa docelowa: 842 rolników aktywnych zawodowo z podregionu:

 • olsztyńskiego, obejmującego powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński – 326 osób;
 • ełckiego, obejmującego powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski – 205 osób;
 • elbląskiego, obejmującego powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki – 311 osób;

Cel realizacji działania:
Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

Cel szczegółowy:
Poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Zakres realizacji programu doradczego obejmuje usługi:

 • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego;
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym;
 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności;
 • Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów  BHP;
 • Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie metod i zabiegów;
 • Uczestnictwo w systemach jakości;
 • System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne.

Usługi doradcze są świadczone rolnikom bezpłatnie.

 

Koordynacja projektu:

 

Sekcja Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

mgr Magdalena Mokańska, 89/ 535 76 84, wew. 63; tel. kom. 609 864 935; e-mail: m.mokanska@w-modr.pl

mgr Agnieszka Pyzel, 89/ 535 76 84, wew. 63; tel. kom. 665 690 624; e-mail: a.pyzel@w-modr.pl

Opracowanie: Paulina Karaszkiewicz