WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie XI edycji konkursu fotograficznego „Rolnictwo to moja pasja”

Data utworzenia: 07-09-2020

Podsumowanie XI edycji konkursu fotograficznego „Rolnictwo to moja pasja”

Podsumowanie XI edycji Konkursu Fotograficznego „Rolnictwo to moja pasja”

Komisja w składzie:

Przewodniczący:
Joanna Zarucka - WMODR z siedzibą w Olsztynie

Członkowie:
Tomasz Nowalski - KRUS OR w Olsztynie
Aleksandra Kasińska - W-M Izba Rolnicza w Olsztynie
Monika Hodór - WMODR z siedzibą w Olsztynie
Mirosław Fesnak - WMODR z siedzibą w Olsztynie

oceniła prace zadeklarowane do konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

W XI edycji Konkursu Fotograficznego „Rolnictwo to moja pasja” komisja oceniła 69 fotografii, które zostały zgłoszone przez 12 osób. Zostały poddane ocenie w trzech kategoriach:

- "Bezpieczna zagroda" - 19 fotografii,
- "Zwierzęta gospodarskie" - 30 fotografii,
- "Bezpieczna praca na wsi" - 20 fotografii.

Prace oceniano pod względem zgodności z tematyką konkursową i kryteriami regulaminu. Celem konkursu było pokazanie uroków rolnictwa, warmińsko-mazurskiej wsi oraz dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Pod uwagę wzięto: oryginalność, jakość, wyjątokowść fotografii. Komisja wybrała po jednej fotografii, najlepszej w każdej kategorii.

Z uwagi na COVID-19, nie odbędzie się uroczyste rozdanie nagród dla zwycięzców. Laureaci mogą odebrać dyplom wraz z nagrodami w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

Kategoria: Bezpieczna zagroda – Grzegorz Ławrynowicz „Nuda, nuda, nuda”
Kategoria: Zwierzęta gospodarskie – Monika Kreczko „Limousine uśmiecha się”
Kategoria: Bezpieczna praca na wsi – Agnieszka Gajowiecka „BHP przede wszystkim”

Dziękujemy uczestnikom konkursu oraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnej edycji za rok!
Dziękujemy również naszym sponsorom, dzięki którym laureaci otrzymali cenne nagrody: firmie Wipasz, Sowul & Sowul, Bankowi BGK, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa-KOWR, Warmińsko Mazurskiej Izbie Rolniczej, Okręgowemu Inspektoratowi Pracy-PIP, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego-KRUS oraz Głównemu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie za ufundowanie nagród.

Zapraszamy na kolejną edycję w 2021 roku. 
 

W załączeniu zwycięskie zdjęcia.

Opracowanie: Joanna Zarucka