WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nowe wymagania dla materiału szkółkarskiego

Data utworzenia: 29-07-2020

Nowe wymagania dla materiału szkółkarskiego

Dziś tj.: 29.07.2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 3 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1244

Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2020/177 z dnia 11 lutego 2020 r. w odniesieniu do agrofagów roślin występujących na materiale szkółkarskim kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany i CAC.

Rozporządzenia zawiera zmienione wymagania dotyczące:

  • zdrowotności przedbazowych roślin matecznych i materiału przedbazowego;
  • zdrowotności bazowych roślin matecznych i materiału bazowego;
  • zdrowotności kwalifikowanych roślin matecznych i materiału kwalifikowanego;
  • zdrowotności materiału szkółkarskiego CAC.

Załącznik do zarządzenia stanowią szczegółowe wymagania dotyczące dokonywania oceny polowej, pobierania prób oraz oceny laboratoryjnej materiału szkółkarskiego w odniesieniu do poszczególnych rodzajów lub gatunków roślin.

Opracowanie: Maja Jurczak