WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Sytuacja ASF w naszym województwie – nowe przypadki ASF w 2020!

Data utworzenia: 24-03-2020

Zgodnie z Zawiadomieniami Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 20 i 23 marca 2020 r. potwierdzone zostały nowe przypadki afrykańskiego pomoru świń w województwie warmińsko-mazurskim.

Na terenie naszego województwa potwierdzono 62 przypadki ASF u dzików. Przypadki te występowały na terenach powiatów:

 • elbląskiego (20),
 • ostródzkiego (17),
 • bartoszyckiego (7),
 • mrągowskiego (5),
 • lidzbarskiego (3),
 • braniewskiego (2),
 • ełckiego (2),
 • gołdapskiego (2),
 • piskiego (2),
 • kętrzyńskiego (1),
 • olsztyńskiego (1),
 • oleckiego (1).

Łącznie od początku roku w naszym województwie wykryto już 419 przypadków ASF u dzików, w całym kraju liczba wykrytych przypadków wynosi już 1401.

Ponadto informujemy, że na terenie kraju 20 marca stwierdzono 1 ognisko ASF w 2020 r. Ognisko wykryto w gospodarstwie, w którym utrzymywano 23 746 świń położonym w gminie Otyń, w powiecie nowosolskim, w województwie lubuskim. Gospodarstwo położone jest na obszarze (czerwonym) objętym ograniczeniami (obszar określony w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE)

W związku z powyższym przypominamy rolnikom i producentom trzody chlewnej o przestrzeganiu zasad bioasekuracji w swoich gospodarstwach!

Opracowanie: Rodian Pawłowski