WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Oferta Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Data utworzenia: 20-03-2020

Oferta Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do współpracy rolników zainteresowanych uprawą polskich odmian konopi przemysłowych.


Instytut oferuje rolnikom:

• Uprawa odmian o bezpiecznym (poniżej 0,2%) poziomie THC
• Wysokiej jakości materiał nasienny
• Zakup całego plonu nasion wg ustalonych cen
• Atrakcyjną rentowność, przychód z hektara na poziomie do 15 000 zł
• Pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędowych.
• Wsparcie agrotechniczne w całym okresie upraw
• Opiekę merytoryczną ekspertów/pracowników naukowych IWNIRZ
• Możliwość nabycia wiedzy w zakresie upraw, zbioru i przetwórstwa konopi przemysłowych w trakcie organizowanych szkoleń i spotkań indywidualnych;

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie uprawą konopi włóknistych zarówno na świecie, jak i w naszym kraju. Poza tradycyjnym włókienniczym wykorzystywaniem, konopie mają zastosowanie w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, celulozowo-papierniczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym, a ostatnio także medycznym.

 Konopie są dobrym przedplonem w zmianowaniu roślin. Jednocześnie dają wysokie plony biomasy (150–220 dt/ha) a relatywnie niskie plony nasion (6–12 dt/ha).

Występujące warunki klimatyczne w całej Polsce są odpowiednie do uprawy konopi włóknistych.  Wysokie plony konopi można uzyskiwać na glebach dobrych i średnio przydatnych rolniczo (kl. IV) o dużej zasobności w składniki pokarmowe i obojętnym odczynie gleby – potocznie zaliczanych do pszenno-buraczanych.

Dobrym przedplonem w zmianowaniu są rośliny okopowe, strączkowe i dobrze plonujące zboża.  Uprawa roli w jesieni uzależniona jest od rodzaju przedplonu. Jednak obowiązkowym zabiegiem uprawowym jest głęboka (ok. 30 cm) i dokładnie wykonana orka zimowa. Konopie są bardzo wdzięczne za wzbogacenie gleby w substancję organiczną poprzez przyoranie biomasy z poplonów ścierniskowych np. gorczycy białej.

Wiosną należy ograniczyć uprawę do włókowania i bronowania, a tylko na glebie zbitej do kultywatorowania. Warto pamiętać o dobrym wyrównaniu roli przed siewem, zapewniającym umieszczanie nasion na równej głębokości. Konopie włókniste ze względu na stosunkowo długi okres wegetacji wymagają wysokiego nawożenia mineralnego. W zależności od zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz jakości przedplonu, zaleca się następujące dawki nawozów mineralnych w kg/ha: 80–100 N, 70–90 P2O5  i 100–140 K2O. Nawozy fosforowe i potasowe można częściowo zastosować w jesieni pod orkę (ok. 60% dawki) a resztę bezpośrednio przed siewem nasion razem z nawozami azotowymi.

Źródło: www.programkonopny.pl
Opracowanie: Piotr Michniewicz