WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Satelitarny System Monitorowania Upraw Rolnych

Data utworzenia: 10-03-2020

Satelitarny System Monitorowania Upraw Rolnych

Szanowni Państwo

Krajowy  Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do podjęcia  współpracy w zakresie monitorowania stanu upraw w obrębie zarządzanych przez   Państwa  gospodarstw,  celem kontroli jakości  produktów   opracowanych w  ramach projektu „Satelitarnego Systemu Monitorowana Upraw Rolnych"  - S2MUR.

Krajowy Ośrodek  Wsparcia Rolnictwa (KOWR)   prowadzi obecnie postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy platformy S2MUR.  Planowana data rozpoczęcia prac nad  budową systemu to kwiecień 2020 r. Celem projektu „System Satelitarnego Monitorowania  Upraw Rolnych" jest dostarczenie kompleksowej wiedzy o stanie upraw rolnych, prognozie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych  mogących powodować   straty w plonie upraw, jak również operacyjne generowanie raportów szacowania   strat w  plonie, zawierających   informację o plonie  potencjalnym i rzeczywistym  na poziomie  pola  uprawowego  oraz obliczanie szkody  w formie obniżenia dochodu. System dedykowany   będzie dwóm   głównym grupom  odbiorców: przedstawicielom administracji publicznej oraz rolnikom indywidualnym. Najpóźniej w  2023 r. planuje się, że budowany  system będzie generował raporty o stracie w plonach w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dla wszystkich pól uprawowych w Polsce, zastępując tym samym  obecny system szacowania strat w plonach. Do tego czasu  system będzie generował informacje stanowiące wsparcie dla obecnego sposobu szacowania  strat.

KOWR   obecnie  prowadzi   proces  pozyskiwania  Interesariuszy Projektu, rozumianych  jako  podmioty instytucjonalne oraz osoby fizyczne, zainteresowane wynikami   projektu  i możliwością korzystania z   opracowanych   w  ramach  jeg produktów.  Interesariusze projektu mogą wykazać  się  dodatkowo  gotowością do wspierania  projektu  poprzez wpływanie na kształt ostatecznych   produktów oraz dostarczanie danych   treningowych służących do kontroli opracowanych modeli.

Jeśli  wyrażą Państwo  wolę przyjęcia roli Interesariusza  Projektu S2MU uprzejmie  prosimy o  potwierdzenie tego  poprzez wypełnienie  oświadczenia o treśc określonej w  załączniku  nr  1a  oraz przesłanie niezbędnych  danych   dotyczących zasiewów w Państwa   gospodarstwach   rolnych za  lata 2019   — 2020  wg.  wzoru określonego  w  załączniku nr 2 (oraz o ich bieżącą aktualizację) na adres e-mail szkoda@kowr.gov.pl. Równocześnie prosimy o wypełnienie  notatki o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (załącznik nr 3) po każdorazowym wystąpieniu niekorzystnego  zjawiska   atmosferycznego   na Państwa  polach  oraz o przesłanie tego materiału na adres e-mail: szkoda@kowr.gov.pl.

Ponadto, informujemy, że od   2021 r. w ramach  Portalu Internetoweg S2MUR   planujemy udostępnienie  Państwu kont, w ramach których będą mogli Państwo monitorować  stan   upraw na polach uprawnych   na podstawie danych satelitarnych. W    ramach kont  indywidualnych  otrzymają Państwo  również  dostęp  do  prognozy pogody  i  alertów   o wystąpieniu niekorzystnych   zjawisk  atmosferycznych  oraz geoserwisu  umożliwiającego  wyświetlenie   map prognozy  plonów,  prognozy  susz i innych zjawisk atmosferycznych  oraz możliwość pobrania raportów strat w plonach w wyniku  wystąpienia tych zjawisk. W  ramach konta, indywidualnego  będą Państwo również  mieli możliwość budowania bazy  danych o Państwa  gospodarstwach, zgodnie z  zakresem danych z załącznika nr 1 oraz dodawać informacje o  szkodach w  wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, co umożliwi zastąpienie procesu wypełniania notatki o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Osoba do kontaktu:
Pani Martyna Gatkowska
Departament Innowacji KOWR
tel. 22 376 77 13

Źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opracowanie: Marcin Cyrankowski