WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zaproszenie na LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie

Data utworzenia: 13-02-2020

Olsztyńskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego zaprasza na LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie, który odbędzie się w dniach 16-18 września 2020 r.

Zjazd połączony jest z Jubileuszem 70-lecia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Hasło LXXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Perspektywy i zagrożenia w hodowli i użytkowaniu zwierząt”. Współorganizatorem LXXXV Zjazdu PTZ jest Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie oraz European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA).

Celem LXXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie jest dyskusja i wymiana poglądów pomiędzy naukowcami z wiodących ośrodków naukowych w Polsce, a także z zagranicy oraz z praktykami w zakresie szeroko rozumianej zootechniki, ochrony środowiska w rolnictwie oraz ochrony zasobów naturalnych w kontekście perspektyw i zagrożeń w hodowli i użytkowaniu zwierząt oraz rozmowa o wyzwaniach, jakie stoją przed produkcją zwierzęcą w Polsce najbliższych latach.

Organizacja Zjazdu PTZ na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, który zlokalizowany jest na terenie unikalnego Kampusu Uniwersyteckiego w Kortowie, zapewni doskonałe warunki do obrad, dając równocześnie szansę wszystkim uczestnikom na integrację. Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań, aby udział w LXXXV Zjeździe PTZ był owocny i przyjemny dla jego uczestników.

Szczegółowe informacje dotyczące LXXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie znajdziecie Państwo na stronie.

Opracowanie: Mirosław Fesnak