WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenia dla Beneficjentów działań PROW 2014-2020

Data utworzenia: 27-11-2019

Szkolenia dla Beneficjentów działań PROW 2014-2020

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie organizuje szkolenia dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020 z poddziałań:

  • "Premie dla młodych rolników"  
  • "Restrukturyzacja małych gospodarstw"
  • "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"

Tematy szkoleń, terminy:

  • Integrowana ochrona roślin rolniczych i ogrodniczych*
    - 06 grudnia 2019 r.
  • Rolnictwo ekologiczne – prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi, prowadzenie dokumentacji, Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020, program rolno-środowiskowo-klimatyczny (wybrane pakiety)
    - 12 grudnia 2019 r. (zgłoszenia do 6 grudnia 2019 r.)

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie minimum 10 jego uczestników.


Miejsce szkoleń:

Olsztyn - siedziba Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, od godz. 8:30


Dokładne terminy poszczególnych szkoleń zostaną ogłoszone po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników w danym temacie.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Szkolenie jest odpłatne. Płatność w dniu szkolenia gotówką w kasie WMODR lub przelewem na konto WMODR.

Kartę zgłoszeniową należy wypełnić, zaznaczając tematy szkoleń i przesłać mailem na adres: a.szwacka@w-modr.pl lub a.dlugokecka@w-modr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.


Osoby do kontaktu:

Aneta Długokęcka i Aleksandra Szwacka-Skiendziul, tel. 89 535 76 84 wew. 51, tel. kom. 695 550 952, tel. kom. 665 830 954


Rolnicy zostaną poinformowani o terminie szkolenia poprzez sms na podany w karcie zgłoszenia numer telefonu.

Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul