WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Płatności bezpośrednie >>

Stawki płatności bezpośrednich za 2018 rok

Stawki płatności bezpośrednich za 2018 rok
Rodzaje płatności bezpośrednich Stawki płatności bezpośrednich za rok 2018
jednolita płatność obszarowa 459,19 zł/ha
płatność za zazielenienie 308,18 zł/ha
płatność dodatkowa 178,01 zł/ha
płatność dla młodego rolnika 175,62 zł/ha
płatność do bydła 293,04 zł/szt.
płatność do krów 373,70 zł/szt.
płatność do owiec 101,39 zł/szt.
płatność do kóz 54,78 zł/szt.
płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha 721,04 zł/ha
płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha 360,52 zł/ha
płatność do roślin pastewnych 438,71 zł/ha
płatność do chmielu 2 129,87 zł/ha
płatność do ziemniaków skrobiowych 1 065,89 zł/ha
płatność do buraków cukrowych 1 495,63 zł/ha
płatność do pomidorów 3 320,78 zł/ha
płatność do truskawek 1 054,35 zł/ha
płatność do lnu 486,12 zł/ha
płatność do konopii włóknistych 235,26 zł/ha
płatność do tytoniu - grupa Virginia  3,50 zł/kg
płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,46 zł/kg

Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zostały stawki

płatności bezpośrednich za rok 2018 wynosi 4,2774 zł za 1 EUR.

Żródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa