wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Płatności bezpośrednie >>

Kampania wnioskowa - 2021

15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przez ostatnie trzy lata, od momentu startu aplikacji eWniosekPlus, rolnicy mieli również możliwość złożenia wniosku o dopłaty w formie papierowego oświadczenia o braku zmian we wniosku w porównaniu z rokiem ubiegłym. W tym roku nie ma takiej możliwości, rolnicy mający poniże 10 ha użytków rolnych a  ubiegający się o płatności bezpośrednie muszą złożyć wniosek za pomocą aplikacji.

 

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w stosunku do roku 2020

- Od roku 2021 nie jest przesyłany do rolników wniosek spersonalizowany. Rolnikom ubiegającym się po raz pierwszy o przyznanie płatności bezpośrednich, materiał graficzny wskazujący położenie gruntów rolnych, udostępniany jest poprzez aplikację eWniosekPlus.

- Od roku 2021 płatność do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana, jeżeli poza spełnieniem dotychczasowych warunków uprawa została założona z wykorzystaniem materiału nasadzeniowego, a obsada roślin wynosi co najmniej 20 000 na hektar.

- Od roku 2021 konopie odmiany Finola nie kwalifikują się do płatności bezpośrednich w Polsce, 

- Od roku 2021 wysokość stawki płatności do roślin strączkowych na ziarno nie jest różnicowana w zależności od powierzchni - dotychczas do pierwszych 75 ha upraw roślin strączkowych przysługiwała dwukrotnie wyższa stawka.

- W roku 2021 rozszerzony został zakres danych podawanych we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego o informacje na temat poszczególnych upraw prowadzonych przez wnioskodawców. Do 2020 r. informację o rodzajach upraw podawali rolnicy objęci obowiązkiem dywersyfikacji, czyli posiadający co najmniej 10 ha gruntów ornych. Od roku 2021 wszyscy rolnicy będą podawali informację o rodzajach prowadzonych upraw. Informacje te będą wykorzystane w związku z realizacją działań PROW.

- Od roku 2021 zdjęcia geotagowane będą mogły być wykorzystywane jako dowody w sprawie, na podstawie których można rozstrzygnąć kwestie związane z potwierdzeniem lub też zanegowaniem deklaracji rolnika czy wypełnienia przez niego zobowiązań.

 Termin złożenia wniosku to 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 11 czerwca. Jednak w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1 proc. Natomiast zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 11 czerwca 2021 r.

 

 

 

 

Opracowanie: Renata Gazda