WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Płatności bezpośrednie >>

Płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją zwierzęcą w roku 2020.

Płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją zwierzęcą w roku 2020.

PŁATNOŚĆ DO BYDŁA:

Minimalna liczba zwierząt objęta wnioskiem o przyznanie tej płatności wynosi 3 sztuki w wieku do 24 miesięcy; a płatność przyznawana będzie maksymalnie do 20 sztuk zwierząt. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności. Płatność przysługuje do samic lub samców z gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek w dniu 15 maja 2020 r. nie przekracza 24 miesięcy. Płatność związana do bydła przysługuje do zwierząt, urodzonych najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.

PŁATNOŚĆ DO KRÓW:

Minimalna liczba zwierząt objęta wnioskiem o przyznanie płatności wynosi 3 sztuki w wieku powyżej 24 miesięcy; a płatność przyznawana będzie maksymalnie do 20 sztuk zwierząt. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności. 

Płatność przysługuje do samic gatunku bydło domowe (Bos taurus), na terenie całego kraju, niezależnie od kierunku produkcji:

  • których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące, będących w posiadaniu rolnika przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.                                                                         

 PŁATNOŚĆ DO OWIEC:

Płatność do owiec przysługuje rolnikowi:

  • który posiada co najmniej 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie danej płatności, wynosi co najmniej 12 miesięcy, do zwierząt będących w posiadaniu rolnika od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.

PŁATNOŚĆ DO KÓZ:

Płatność do kóz przysługuje: rolnikowi, który posiada co najmniej 5 samic gatunku koza domowa (Capra hircus):

  • których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności wynosi co najmniej 12 miesięcy,
  • do zwierząt będących w posiadaniu rolnika, przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie danej płatności.

 

Źródło: https://www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Radosław Skudlarz