wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Kalkulacje rolnicze >>

Produkcja roślinna 2022

Prezentowane w niniejszym zestawieniu kalkulacje rolnicze są uśrednionymi wyliczeniami, mającymi charakter poglądowy, które mogą służyć jedynie jako materiał pomocniczy do sporządzania określonych wyliczeń, będących elementem analizy bieżącej produkcji jak też planowania działalności rolniczej.

Zaznaczyć należy, iż przyjęte parametry mogą się zmieniać w zależności od gospodarstwa dla którego sporządza się kalkulację rolniczą, a precyzyjnych obliczeń w odniesieniu do konkretnych warunków można dokonać na bazie danych zgodnych z tym co dzieje się w analizowanym gospodarstwie.

Poniższe tabele przedstawiają kalkulacje sporządzone na miesiąc maj 2022. 

u PSZENICA OZIMA.pdf (239.12 KB, PDF)
u PSZENICA JARA.pdf (236.7 KB, PDF)
u JĘCZMIEŃ JARY.pdf (238.06 KB, PDF)
u PSZENŻYTO OZIME.pdf (237.95 KB, PDF)
u OWIES.pdf (235.28 KB, PDF)
u ŻYTO.pdf (237 KB, PDF)
u MIESZANKA ZBOŻOWA.pdf (236.18 KB, PDF)
u KUKURYDZA NA ZIARNO.pdf (234.44 KB, PDF)
u GRYKA.pdf (231.12 KB, PDF)
u RZEPAK OZIMY.pdf (234.82 KB, PDF)
u ZIEMNIAK JADALNY.pdf (233.95 KB, PDF)
u KUKURYDZA NA KISZONKĘ.pdf (233.53 KB, PDF)
u BOBIK.pdf (230.7 KB, PDF)
u SOCZEWICA.pdf (228.87 KB, PDF)
Opracowanie: Monika Szóstek