WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2019r.

Źródło: ARiMR
Opracowanie: DE