WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Średnie ceny gruntów ornych w IV kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2018 r. wg województw - obowiązują od 25 marca 2019 r.

województwo grunt orny-ogółem, w zł grunt orny-dobry, w zł grunt orny-średni, w zł grunt orny-słaby, w zł
dolnośląskie 37 085 48 000 36 706 27 526
kujawsko-pomorskie 54 697 66 376 53 607 39 815
lubelskie 32 453 47 015 32 354 21 394
lubuskie 29 258 36 400 30 894 25 808
łódzkie 39 122 56 100 41 459 26 705
małopolskie 33 500 40 595 29 858 22 800
mazowieckie 39 017 57 895 40 731 29 519
opolskie 47 714 67 675 44 207 30 815
podkarpackie 26 618 34 129 25 241 19 000
podlaskie 41 271 57 222 45 857 33 987
pomorskie 41 004 59 500 41 621 33 849
śląskie 36 953 54 231 37 756 20 656
świętokrzyskie 29 598 36 250 27 031 17 976
warmińsko - mazurskie 45 163 52 000 48 043 39 000
wielkopolskie 63 519 77 454 66 473 45 383
zachodniopomorskie 27 569 35 000 27 875 22 833
Polska 45 743 56 301 46 824 32 668

grunty dobre - grunty klas I, II, III a
grunty średnie - grunty klas III b, IV
grunty słabe - grunty klas V, VI
łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych
łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich
łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych

 

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Aleksandra Wołosiuk - Burda