wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kw. 2024

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane są w wymiarze miesięcznym niezależnie czy jest to ubezpieczenie z mocy ustawy czy ubezpieczenie na wniosek.

Jeśli okres podlegania jest krótszy niż miesiąc, to składki obliczane są proporcjonalnie do liczby dni podlegania temu ubezpieczeniu.

 

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników od I kw. 2024 r.

status ubezpieczonego
i powierzchnia gospodarstwa rolnego
ubezpieczenie emerytalno-rentowe ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  Składka kwartalna za jednego ubezpieczonego ŁĄCZNIE 
 Wymiar składki miesięcznej na FER składka podstawowa miesięczna składka dodatkowa miesięczna razem składka miesięczna (3+4) kwartalnie składka miesięczna składka kwartalna
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.:                      
 do 50 ha                                                                                                              składka podstawowa = 10% emerytury podstawowej 143,00 0,00 143,00 429,00 60,00 180,00 609,00
powyżej 50 do 100 ha składka podstaw + 12% emeryt podstaw 143,00 172,00 315,00 945,00 60,00 180,00 1 125,00
 powyżej 100 do 150 ha składka podstaw + 24% emeryt podstaw 143,00 343,00 486,00 1 458,00 60,00 180,00 1 638,00
powyżej 150 do 300 ha składka podstaw + 36% emeryt podstaw 143,00 515,00 658,00 1 974,00 60,00 180,00 2 154,00
powyżej 300 ha składka podstaw + 48% emeryt podstaw 143,00 686,00 829,00 2 487,00 60,00 180,00 2 667,00
II. Domownik rolnika
(w każdej kategorii obszarowej)
składka podstawowa = 10% emerytury podstawowej 143,00 0,00 143,00 429,00 60,00 180,00 609,00
III. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolne o pow. w ha przelicz.:                
do 50 ha dwukrotność składki podstaw 286,00 0,00 286,00 858,00 60,00 180,00 1 038,00
powyżej 50 do 100 ha dwukrotność składki podstaw+12%emeryt podst 286,00 172,00 458,00 1 374,00 60,00 180,00 1 554,00
 powyżej 100 do 150 ha dwukrotność składki podstaw+24%emeryt podst 286,00 343,00 629,00 1 887,00 60,00 180,00 2 067,00
powyżej 150 do 300 ha dwukrotność składki podstaw+36%emeryt podst 286,00 515,00 801,00 2 403,00 60,00 180,00 2 583,00
powyżej 300 ha dwukrotność składki podstaw+48%emeryt podst 286,00 686,00 972,00 2 916,00 60,00 180,00 3 096,00
IV. Domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą  (w każdej kategorii obszarowej) dwukrotność składki podstaw 286,00 0,00 286,00 858,00 60,00 180,00 1 038,00

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Dorota Bakuła