wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w 2023 roku

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych 1) w gospodarstwie w poszczególnych województwach w 2023 roku.

 

Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie w 2023 roku
(w hektarach)

 

Województwo dolnośląskie

18,16

Województwo kujawsko-pomorskie

17,29

Województwo lubelskie

8,22

Województwo lubuskie

23,18

Województwo łódzkie

8,17

Województwo małopolskie

4,31

Województwo mazowieckie

8,94

Województwo opolskie

19,86

Województwo podkarpackie

5,14

Województwo podlaskie

12,82

Województwo pomorskie

20,35

Województwo śląskie

8,49

Województwo świętokrzyskie

6,05

Województwo warmińsko-mazurskie

23,88

Województwo wielkopolskie

14,51

Województwo zachodniopomorskie

32,99

 

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych2) w gospodarstwie w kraju w 2023 roku wynosi 11,42 ha.

 

1) Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2023, położonych na działkach ewidencyjnych w poszczególnym województwie i liczby rolników deklarujących działki rolne w tym województwie.

2) Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2023 i liczby rolników, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w roku 2023.

Źródło: arimr.gov.pl
Opracowanie: Dorota Bakuła