wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Średnie ceny użytków rolnych w II kwartale 2023 (wg GUS)

Średnie ceny użytków rolnych w II kwartale 2023 (wg GUS)

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre - grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie - grunty klas III b, IV
  • grunty słabe - grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

 

CENY ZAKUPU / SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2023 R. WG WOJEWÓDZTW OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Województwa

Grunt orny

ogółem

dobry                      (klasy I, II, IIIa)

średni                     (klasy IIIb, IV)

słaby                  (klasy V, VI)

Dolnośląskie

48 634

57 750

50 625

42 000

Kujawsko-pomorskie

69 141

80 949

68 924

52 329

Lubelskie

52 980

69 288

51 454

32 549

Lubuskie

35 231

48 750*)

39 500

32 563

Łódzkie

53 393

68 854

57 307

39 895

Małopolskie

50 940

58 446

46 952

35 433

Mazowieckie

58 054

68 783

62 555

50 211

Opolskie

61 573

84 565

58 614

41 321

Podkarpackie

37 265

44 063

37 487

29 475

Podlaskie

57 907

75 818

63 103

48 453

Pomorskie

56 467

71 000

59 970

46 014

Śląskie

45 387

58 571

46 556

37 794

Świętokrzyskie

45 187

54 640

39 871

29 781

Warmińsko-mazurskie

57 141

67 000

58 828

48 214

Wielkopolskie

85 605

105 948

87 279

65 636

Zachodniopomorskie

34 692

43 333

34 077

28 429

POLSKA

62 852

74 898

64 651

48 188

*) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2023

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Dorota Bakuła