WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2020 roku

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
w I kwartale 2020 r.
Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
Wysokość składki na ubezpieczenie (w zł)
emerytalno-rentowe wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie Składki
łącznie
podstawowa składka miesięczna dodatkowa składka miesięczna razem składka miesięczna (2+3) kwartalnie składka miesięczna kwartalnie od jednego ubezpieczonego kwartalnie
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne
- do 50 ha 94,00 0,00 94,00 282,00 42,00 126,00 408,00
powyżej 50 ha 94,00 113,00 207,00 621,00 42,00 126,00 747,00
do 100 ha
powyżej 100 ha 94,00 225,00 319,00 957,00 42,00 126,00 1 083,00
do 150 ha
powyżej 150 ha 94,00 338,00 432,00 1 296,00 42,00 126,00 1 422,00
do 300 ha
powyżej 300 ha 94,00 451,00 545,00 1 635,00 42,00 126,00 1 761,00
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) 94,00 0,00 94,00 282,00 42,00 126,00 408,00
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
do 50 ha 188,00 0,00 188,00 564,00 42,00 126,00 690,00
powyżej 50 ha 188,00 113,00 301,00 903,00 42,00 126,00 1 029,00
do 100 ha
powyżej 100 ha 188,00 225,00 413,00 1 239,00 42,00 126,00 1 365,00
do 150 ha
powyżej 150 ha 188,00 338,00 526,00 1 578,00 42,00 126,00 1 704,00
do 300 ha
powyżej 300 ha 188,00 451,00 639,00 1 917,00 42,00 126,00 2 043,00
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą 188,00 0,00 188,00 564,00 42,00 126,00 690,00
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)
Źródło: www.krus.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda