WMODR >> Informacje branżowe >> Gospodarstwo domowe >> Produkt regionalny >>

Krótkie łańcuchy dostaw żywności

Produkty regionalne i lokalne, wytwarzane według tradycyjnych receptur, bezpośrednio od rolników oraz małych rodzinnych producentów stanowią istotny element dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego danego regionu. Ze względu na rosnące zainteresowanie żywnością wysokiej jakości, są one w  coraz większym stopniu wytwarzane przez lokalnych producentów oraz pożądane przez konsumentów, w tym odwiedzających region turystów.


Krótkie łańcuchy dostaw żywności (KŁDŻ) to ważny element wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej realizowanej przez państwa członkowskie. W potocznym ujęciu oznacza zmniejszenie liczby pośredników znajdujących się w łańcuchu żywnościowym celem dostarczenie produktu końcowego bezpośrednio konsumentowi zgodnie z koncepcją „od pola do stołu”. Sprzedaż produktów rolno-spożywczych wynika z prawodawstwa krajowego opartego na uregulowaniach obowiązujących wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Opracowanie: Marta Bieciuk

Poniższe materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.