wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Gospodarstwo domowe >> Produkt regionalny >>

Krótkie łańcuchy dostaw żywności

Produkty regionalne i lokalne

Zachodzące zmiany w podejściu konsumentów do nabywanej żywności sprawiły, że alternatywne formy rolnictwa i produkcji żywności wysokiej jakości, z wykorzystaniem naturalnych sposobów upraw czy hodowli, wytwarzanej w sposób inny niż przemysłowy (na niewielką skalę), zyskują coraz bardziej na popularności. Zwiększa się zapotrzebowanie na wyroby o wyjątkowym smaku i zapachu, na produkty, o których można powiedzieć, że są „unikatowe” i pochodzą z wiadomego źródła. 

Wytwarzane według tradycyjnych receptur przez lokalnych producentów rolnych wyroby stanowią istotny element dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego danego regionu. Obserwowany wzrost popytu na tego rodzaju produkty przyczynia się zarówno do zwiększenia zainteresowania ich producentem, sposobami wytwarzania, jak i regionem, z którego pochodzą. Cechą wspólną produktów regionalnych i lokalnych jest szczególny sposób ich produkcji, co ma swoje odzwierciedlenie w takich cechach produktu, jak jakość i świeżość. Dzięki temu trend poszukiwania produktów pochodzących od małych wytwórców stale się rozwija.


Krótkie łańcuchy dostaw żywności (KŁŻ)

Ważnym elementem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej realizowanej przez państwa członkowskie jest zagadnienie krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ). Ich zadaniem jest skracanie drogi produktów rolnych od producenta do konsumenta, co pozwala na bliskie relacje konsumentów z rolnikami. Konsumenci szukają lokalnych produktów przede wszystkim z uwagi na ich jakość i bezpieczeństwo.

Krótki łańcuch dostaw żywności to forma zintegrowanej produkcji, dystrybucji i sprzedaży, która pozwala na zmniejszenie liczby pośredników pomiędzy kupującym a producentem. Korzyści z funkcjonowania takiego modelu działania czerpią zarówno wytwórcy żywności, jak i ich nabywcy. Konsument otrzymuje świeży i wysokiej jakości produkt bezpośrednio od producenta, który dzięki takiej organizacji rynku zyskuje nowych i często stałych klientów, a tym samym ma szansę na zwiększenie własnych dochodów.

Aktualnie produkcja żywności w gospodarstwie rolnym i wprowadzanie jej na rynek na małą skalę może odbywać się w ramach następujących form działalności:
- dostawy bezpośrednie,
- sprzedaż bezpośrednia,
- rolniczy handel detaliczny (RHD),
- działalność marginalna, ograniczona i lokalna (MOL). 

Poniżej dołączamy do pobrania materiały, w których znajdziecie Państwo wybrane opracowania związane z prowadzeniem wybranych form.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opracowanie: Monika Hodór