wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Gospodarstwo domowe >> Produkt regionalny >>

Sytemy jakości żywności

Europejski system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, za pomocą trzech znaków - Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego oraz Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności - pozwala konsumentowi odnaleźć produkty charakteryzujące się wysoką jakością i niepowtarzalnym smakiem. System zapewnia również certyfikowanym producentom tych produktów ochronę prawną produktu i zabezpiecza przed jego podrabianiem.


Unijny system wyróżniania żywności wysokiej jakości
Podstawowymi znakami tworzącymi system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, służącymi do identyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych zarejestrowanych przez Komisję Europejską i chronionych w całej Unii Europejskiej są: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne (oba wyróżniające produkty regionalne znanego pochodzenia) oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (dotyczący produktów tradycyjnych).  

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP):

  • przyznawany produktom, których wszystkie surowce pochodzą ze ściśle określonego obszaru geograficznego oraz odbywa się tu cały proces jego wytwarzania;
  • nazwa i wyjątkowa jakość produktu są ściśle związane z miejscem, w którym są wytwarzane i podkreślają z nim związek.

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG):

  • przyznawany produktom, których przynajmniej jeden z etapów procesu wytwarzania odbywa się na określonym obszarze geograficznym; wyjątkowa jakość, renoma bądź inna specyficzna cecha wynika z pochodzenia geograficznego, czynników naturalnych lub ludzkich;
  • nazwa i wyjątkowa jakość produktu są ściśle związane z miejscem, w którym są wytwarzane i podkreślają z nim związek.

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS):

  • przyznawany produktom wytwarzanym z tradycyjnych surowców, według tradycyjnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie receptury lub tradycyjnymi metodami; przy czym tradycyjny oznacza stosowany co najmniej od 30 lat;
  • nazwa jest ściśle związana ze specyficznym charakterem lub jest tradycyjnie stosowana dla danego produktu.

Informacje na temat szczegółowych wymagań poszczególnych systemów oraz formularze wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Krajowy system jakości żywności - „Jakość Tradycja”
Pierwszy krajowy system wyróżniania i kontroli żywności wysokiej jakości „Jakość Tradycja”  został opracowany na wzór systemów europejskich przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego we współpracy ze Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 12 czerwca 2007 r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został uznany za krajowy system jakości żywności. Znak „Jakość Tradycja” został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym pod numerem Z-307821 i jest chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej jako znak wspólny gwarancyjny.

Więcej informacji o systemie „Jakość Tradycja” na stronie internetowej Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Opracowanie: Marta Bieciuk