wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Gospodarstwo domowe >> Produkt regionalny >>

Lista Produktów Tradycyjnych

Produkty tradycyjne pozwalają zachować dziedzictwo kulturowe, w tym tak bogate dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur. Ich atrakcyjność polega na kultywowaniu tradycji wytwarzania, a także podkreśleniu tożsamości z lokalną społecznością oraz naszym regionem.


Lista Produktów Tradycyjnych (LPT) służy:

 • identyfikacji i promocji polskich produktów tradycyjnych;
 • zwiększeniu świadomości konsumentów na temat tradycyjnej żywności i dziedzictwa kulturowego;
 • promocji regionu oraz własnej działalności;
 • przygotowaniu producentów do ubiegania się o rejestrację produktów na poziomie krajowym i europejskim.

Zgodnie z ustawą z dnią 17 grudnia 2001 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, produktem tradycyjnym określa się taki produkt, którego:

 • jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji (skład, surowce użyte do produkcji, sposób produkcji lub przetworzenia);
 • stanowi element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym jest wytwarzany;
 • jest elementem tożsamości społeczności lokalnej;
 • za tradycyjne metody produkcji uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat.

LPT ma na celu wyłącznie identyfikację tradycyjnych produktów, a nie producentów wytwarzających tradycyjną żywność. Producenci nie są zobowiązani do poddawania się dobrowolnej kontroli, mającej na celu potwierdzenie zgodności produkcji, z metodą wytwarzania zadeklarowaną we wniosku. Złożenie wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych jest bezpłatne, w odróżnieniu do rejestracji produktów w europejskim systemie oznaczeń (Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność). Wnioski o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Formularz wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach swojej działalności szkoleniowo-informacyjno-doradczej przyczynił się do identyfikacji produktów tradycyjnych.

W wyniku wspólnych działań z wnioskodawcami, na Listę Produktów Tradycyjnych zostały wpisane:

 • miody Ziemi Oleckiej - z dniem 29 czerwca 2016 r.
 • kawior ze szczupaka - z dniem 18 lipca 2016 r.
 • gofry pruskie - z dniem 17 marca 2017 r.
 • warmińska szynka wołowa wędzona - z dniem 17 marca 2017 r.
 • olsztyneckie jagodzianki - z dniem 8 listopada 2017 r.
 • kiełbasa polska wędzona z Mazur - z dniem 30 listopada 2017 r.
 • anielskie ruchańce - z dniem 30 maja 2018 r.

Szczegółowa charakterystyka produktów i opis tradycji wytwarzania znajduje sie stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz w publikacji pn. "Lista produktów tradycyjnych województwa warmińsko-mazurskiego"  opracowanej przez Urząd  Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Opracowanie: Marta Bieciuk