WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Sekcja Zamówień Publicznych

Pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych:

mgr Lidia Konczanin-Chrzan - Kierownik sekcji - pokój 14
tel. (89) 535 76 84 w. 62, tel.kom. 665 890 412, e-mail: l.konczanin-chrzan@w-modr.pl

mgr Aleksandra Wołosiuk-Burda - Specjalista - pokój nr 14
tel. 89/ 535 76 84, wew. 62, tel.kom. 665 920 425,  e-mail: a.wolosiuk-burda@w-modr.pl


Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy:

Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, koordynowaniem, udzielaniem oraz realizowaniem zamówień publicznych  w oparciu o obowiązujące przepisy,
a także zgodnie z zakresem i kompetencjami określonymi wewnętrznymi przepisami Dyrektora, w tym:

  • przygotowanie projektów regulaminów i zarządzeń w sprawach dotyczących  zamówień publicznych,
  • przedstawianie Dyrektorowi propozycji planu zamówień publicznych,
  • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • uczestniczenie w komisjach przetargowych,
  • dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  • opiniowanie faktur i rachunków pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
Opracowanie: Marcin Cyrankowski