WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Sekcja Zamówień Publicznych

Pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych:

mgr inż. Ewa Polita - Kierownik Sekcji, Główny specjalista - pokój nr 14
tel. 89/ 535 76 84, wew. 62; tel. kom. 665 980 717, e-mail: e.polita@w-modr.pl

mgr Małgorzata Wolak - Specjalista - pokój nr 14
tel. 89/ 535 76 84, wew. 62, e-mail: m.wolak@w-modr.pl

mgr Aleksandra Wołosiuk-Burda - Specjalista - pokój nr 14
tel. 89/ 535 76 84, wew. 62, e-mail: a.wolosiuk-burda@w-modr.pl


Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy:

Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, koordynowaniem, udzielaniem oraz realizowaniem zamówień publicznych  w oparciu o obowiązujące przepisy,
a także zgodnie z zakresem i kompetencjami określonymi wewnętrznymi przepisami Dyrektora, w tym:

  • przygotowanie projektów regulaminów i zarządzeń w sprawach dotyczących  zamówień publicznych,
  • przedstawianie Dyrektorowi propozycji planu zamówień publicznych,
  • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • uczestniczenie w komisjach przetargowych,
  • dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  • opiniowanie faktur i rachunków pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
Opracowanie: Ewa Polita