wmodr.pl

WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Sekcja Wydawnictw i Informacji

Pracownicy Sekcji Wydawnictw i Informacji:

mgr Mirosław Fesnak - Kierownik Sekcji, Główny specjalista
tel. 89/ 535 76 84, wew. 45; tel. kom. 605 098 542; e-mail: m.fesnak@w-modr.pl

Adam Szawdzianiec - Starszy referent
tel. 89/ 535 76 84, wew. 45; tel. kom. 695 990 248; e-mail: a.szawdzianiec@w-modr.pl


Do zadań Sekcji Wydawnictw i Informacji należy:

  • organizacyjne i techniczne zapewnienie działalności wydawniczej Ośrodka Doradztwa,
  • prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, (materiały informacyjne, szkoleniowe, opracowania naukowe, plany i sprawozdania), w tym wydawanie miesięcznika „Bieżące Informacje”, kolportaż wydawnictw,
  • prowadzenie redakcji miesięcznika rolniczego Ośrodka Doradztwa w tym redagowanie, skład komputerowy i druk,
  • wymiana informacji z jednostkami współpracującymi z Ośrodkiem Doradztwa,
  • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności Ośrodka Doradztwa,
  • promocja i kolportaż najnowszych opracowań i wydawnictw Ośrodka Doradztwa,
  • obsługa dziennikarsko-wydawnicza szkoleń, seminariów, konferencji i imprez promocyjnych.
Opracowanie: Mirosław Fesnak