wmodr.pl

WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Pracownicy Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki:

mgr inż. Marta Bieciuk, Kierownik Sekcji, Główny specjalista - produkty lokalne i regionalne, krótkie łańcuchy dostaw żywności
tel. 89 526 44 39, wew. 49, tel. kom. 665 890 142, e-mail: m.bieciuk@w-modr.pl

mgr inż. Monika Hodór, Starszy specjalista - wiejskie gospodarstwo domowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wsi, współpraca z lokalnymi organizacjami  
tel. 89 526 44 39, wew. 49; tel. kom. 665 870 019, e-mail: m.hodor@w-modr.pl

mgr Marta Dudek, Specjalista - turystyka wiejska i agroturystyka, zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze
tel. 89 526 44 39, wew. 49, tel. kom. 665 892 846, e-mail: m.dudek@w-modr.pl


Pracownicy Sekcji w Oddziale w Olecku:

lic. Maria Kapuścińska, Starszy specjalista - agroturystyka, zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze, produkty lokalne i regionalne, krótkie łańcuchy dostaw żywności
tel. kom. 665 892 311, e-mail: m.kapuscinska@w-modr.pl


Do zadań Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki należą:

 1. Prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej w zakresie:
 • uwarunkowań prawnych prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, obiektu turystyki wiejskiej;
 • powstawania i funkcjonowania zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych;
 • krótkich łańcuchów dostaw żywności zgodnie z zasadą „od pola do stołu”;
 • produktów lokalnych i regionalnych poprzez Listę Produktów Tradycyjnych oraz systemy żywności wysokiej jakości (Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność);
 • zarządzania wiejskim gospodarstwem domowym;
 • zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.
 1. Współpraca w zakresie i przedmiocie zadań Sekcji, z instytucjami i jednostkami określonymi w ustawie, szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie przetwórstwa i marketingu produktów rolno-spożywczych.
 2. Prowadzenie działalnosci promocyjnej gospodarstw rolnych.
 3. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.
 4. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań doradczych przez Zespoły w zakresie zadań Sekcji.  
Opracowanie: Marta Bieciuk