wmodr.pl

WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Sekcja Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

Pracownicy Sekcji Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

mgr Urszula Reszka - p.o. Kierownika Sekcji, Wojewódzki koordynator SIR
tel. 89 535 76 84, wew. 55; tel. kom. 665 881 423 , e-mail: u.reszka@w-modr.pl

mgr Justyna Witkowska - Specjalista ds. Promocji i Mediów
tel. 89 535 76 84, wew. 55; tel. kom 665 881 262, e-mail: j.witkowska@w-modr.pl

mgr Magdalena Zielińska - Broker SIR
tel. 89 535 76 84, wew. 55; tel. kom 665 891 607, e-mail: m.zielinska@w-modr.pl 

mgr Monika Szóstek - Starszy specjalista ds. projektów z udziałem środków europejskich
tel. 89 535 76 84, wew. 63; tel. kom 723 991 250, e-mail: m.szostek@w-modr.pl

mgr Milena Brzostek - Specjalista ds. projektów z udziałem środków europejskich
tel. 89 535 76 84, wew. 63; tel. kom 609 864 935, e-mail: m.brzostek@w-modr.pl


Do zadań Sekcji Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie należy:

  • ułatwianie wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
  • wsparcie tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji,
  • przygotowywanie aplikacji projektowych służących wymianie wiedzy i upowszechnianiu innowacji,
  • wskazywanie możliwych zewnętrznych źródeł finansowania projektów promujących innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
  • koordynacja realizacji zadań Ośrodka Doradztwa w zakresie poszerzania współpracy i wymiany wiedzy, w szczególności pomiędzy nauką a praktyką rolniczą,
  • realizacja zadań wojewódzkiej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
  • prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych,
  • organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego,
  • wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.
Opracowanie: Urszula Reszka