wmodr.pl

WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Sekcja FADN

Pracownicy Sekcji FADN:
mgr inż. Małgorzata Gąska - Kierownik Sekcji, Główny specjalista - budynek DT
tel. 89/ 535 76 84, wew. 43; tel. kom. 665 890 146, e-mail: m.gaska@w-modr.pl

mgr inż. Ewelina Kuliś - Starszy specjalista - budynek DT
tel. 89/ 535 76 84, wew. 43; tel. kom. 695 551 073, e-mail: e.kulis@w-modr.pl

Pracownicy Sekcji w Oddziale w Olecku:
inż. Anna Jaroszewicz - Główny specjalista
tel. kom. 697 632 432, e-mail: a.jaroszewicz@w-modr.pl


Do zadań Sekcji FADN należy:

  • koordynowanie zadań wynikających z udziału w sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych Polski FADN;
  • współpraca, w zakresie i przedmiocie zadań Sekcji, z instytucjami i jednostkami określonymi w ustawie, szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie zarządzania i organizacji pracy w gospodarstwie rolnym;
  • prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;
  • organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniającyc wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości gospodarstw rolnych;
  • wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.
Opracowanie: Marcin Cyrankowski