wmodr.pl

WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Dział Teleinformatyki

Pracownicy Działu Teleinformatyki:

mgr Marcin Cyrankowski - Kierownik Działu, Administrator sieci - budynek DT
tel. 89/ 535 76 84, wew. 56; tel. kom. 695 990 231, e-mail: m.cyrankowski@w-modr.pl

inż. Bartosz Duda - Informatyk
tel. 89/ 535 76 84, wew. 56; tel. kom. 723 991 187 , e-mail: b.duda@w-modr.pl

 


Do zadań Działu Zastosowań Teleinformatyki należy:

  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych upowszechniających wiedzę rolniczą;
  • wdrażanie techniki e-learningu w doskonaleniu zawodowym rolników i doradców;
  • tworzenie i administrowanie siecią komputerową Ośrodka Doradztwa;
  • serwis sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
  • prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego i urządzeń peryferyjnych;
  • prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej;
  • prowadzenie redakcji stron internetowych Ośrodka Doradztwa;
  • obsługa multimedialna zadań doradczych realizowanych w Ośrodku Doradztwa;
  • prowadzenie instruktażu i szkoleń dla pracowników Ośrodka Doradztwa w zakresie obsługi podstawowych aplikacji informatycznych używanych w Ośrodku Doradztwa.
Opracowanie: Marcin Cyrankowski