wmodr.pl

WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Dział Technologii Produkcji Rolniczej

Pracownicy Działu Technologii Produkcji Rolniczej:

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak - Kierownik Działu, Główny specjalista ds. produkcji roślinnej, roślin zbóżowych oraz oleistych
tel. 89/ 526 44 39, wew. 40;  tel. kom. 665 891 386, e-mail: a.soltysiak@w-modr.pl

mgr inż. Jerzy Bancewicz – Główny specjalista ds. produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli koni, owiec, kóz i drobnego inwentarza, koordynator techniki ochrony roślin
tel. 89/ 526 44 39, wew. 53;  tel. kom. 697 632 064, e-mail: j.bancewicz@w-modr.pl

dr inż. Rodian Pawłowski  - Główny specjalista ds. produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli trzody chlewnej
tel. 89/ 526 44 39, wew. 52; tel. kom. 695 550 460, e-mail: rodian.pawlowski@w-modr.pl

inż. Maja Jurczak - Główny specjalista ds. ogrodnictwa, produkcji roślinnej oraz ziemniaka
tel. 89/ 526 44 39, wew. 52; tel. kom. 665 991 329, e-mail: m.jurczak@w-modr.pl

mgr inż. Sylwia Walesieniuk - Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, bydła mięsnego, bydła mlecznego, roślin pastewnych i użytków zielonych
tel. 89/ 526 44 39, wew. 34; tel. kom. 665 880 978, e-mail: s.walesieniuk@w-modr.pl

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska - Specjalista ds. produkcji roślinnej, roślin bobowatych oraz kukurydzy i rzepaku 
tel. 89/ 526 44 39, wew. 34; tel. kom. 665 920 379, e-mail: a.wisniewska@w-modr.pl


Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku:

mgr inż. Dorota Michniewicz - Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej
tel. kom. 665 890 158, e-mail: d.michniewicz@w-modr.pl       

inż. Piotr Michniewicz - Specjalista ds. produkcji roślinnej
tel. kom. 695 550 979, e-mail: p.michniewicz@w-modr.pl   

mgr inż. Urszula Steckiewicz - Specjalista
tel. kom. 665 960 858, e-mail: u.steckiewicz@w-modr.pl   


Do zadań Działu Technologii Produkcji Rolniczej:

  • podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w stosowaniu nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli zwierząt;
  • inicjowanie, współudział i organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, pokazów i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekologicznej;
  • ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich, po przez: propagowanie zasad prawidłowego nawożenia i ochrony roślin; odpowiedniej uprawy roli, właściwej techniki siewu, odpowiedniej pielęgnacji oraz precyzji w technice ochrony roślin i zbiorach;
  • wspieranie rozwoju produkcji żywności ekologicznej, rolnictwa ekologicznego;
  • wdrażanie i upowszechnianie elementów technologii produkcji przyjaznych środowisku naturalnemu;
  • udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu wniosków i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy (sporządzanie: planów nawozowych, planów rolno-środowiskowych, planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych, wniosków o płatności bezpośrednie, wniosków do działań PROW na lata 2007-2013, PROW na lata 2014–2020 i innych funduszy strukturalnych;
  • współpraca z instytucjami otoczenia rolnictwa, organizacjami pozarządowymi, instytucjami doradztwa rolniczego i instytucjami i organizacjami wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich oraz mediamiw obszarze zadań realizowanych przez dział;
  • publikowanie zagadnień związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą i ekologiczną.
Opracowanie: Agnieszka Sołtysiak