wmodr.pl

WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Pracownicy Działu:

mgr inż. Maria Suszko - Kierownik Działu, Główny specjalista
tel. 89 535 76 84, wew. 35, tel. kom. 695 990 229, e-mail: m.suszko@w-modr.pl
PROW 2014-2020, Wspólna Polityka Rolna, doradztwo rolnicze

mgr Radosław Skudlarz - Specjalista
tel. 89 535 76 84, wew. 51, tel. kom. 695 551 071, e-mail: r.skudlarz@w-modr.pl
PROW 2014-2020

mgr Agnieszka Stajszczak - Specjalista
tel. 89 535 76 84, wew. 51, tel. kom. 665 830 954, e-mail: a.stajszczak@w-modr.pl
doradztwo z zakresie przedsiębiorczości


Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku:

mgr Jerzy Rutkowski - Główny specjalista
tel. kom. 665 892 160, e-mail: j.rutkowski@w-modr.pl
PROW 2014-2020, integrowana ochrona roślin, FADN

Jadwiga Weisbrod - Starszy referent
tel. kom. 665 891 872, e-mail: j.weisbrod@w-modr.pl
PROW 2014-2020, przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, ekonomia społeczna


Do zadań Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich należy:

 • Opracowywanie rocznych i okresowych planów oraz sprawozdań dotyczących zadań realizowanych przez dział. 
 • Koordynacja działań w zakresie udzielania pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu wniosków
  i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy (działania  PROW 2014-2020, płatności bezpośrednie, inne fundusze strukturalne).
 • Przygotowywanie doradców do wykorzystania pomocy finansowej ze środków krajowych i UE na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla doradców i rolników dotyczących możliwości i warunków korzystania ze środków pomocowych UE.
 • Opracowywanie i realizacja programów doradczych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
 • Informacyjne, edukacyjne i doradcze wspieranie zmian strukturalnych w rolnictwie i jego otoczeniu.
 • Pomoc doradcom i rolnikom w zakresie interpretacji reformy Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych.
 • Wspieranie organizacyjne inicjatyw rolników w tworzeniu różnych form współdziałania.
 • Inicjowanie, współudział i organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i kursów szkoleń dotyczących problematyki gospodarki żywnościowej,
  obszarów wiejskich i doradztwa rolniczego w Polsce i krajach UE.
 • Publikowanie zagadnień związanych z  funkcjonowaniem rolnictwa na jednolitym rynku UE, funduszami strukturalnymi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.
 • Współdziałanie, wymiana informacji i doświadczeń z innymi ośrodkami doradztwa rolniczego w kraju.
 • Współpraca z instytucjami otoczenia rolnictwa, organizacjami pozarządowymi, instytucjami doradztwa rolniczego, instytucjami i organizacjami
  wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich oraz mediami w obszarze zadań realizowanych przez dział.

Opracowanie: Marcin Cyrankowski