WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Pracownicy Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska:

dr inż. Elżbieta Kaczyńska - Kierownik Działu - pokój nr 33;
tel. 89/ 526 44 39, wew. 60; tel. kom. 695 550 987, e-mail: e.kaczynska@w-modr.pl

mgr inż. Maria Jankowska – Główny specjalista: rolnictwo ekologiczne, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego – pokój nr 36;
tel. 89/ 526 44 39, wew. 54;  tel. kom. 665 690 562, email: m.jankowska@w-modr.pl

dr inż. Paweł Urbanowicz - Starszy specjalista: ochrona środowiska, mała retencja na obszarach wiejskich, ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego - pokój nr 36;
tel. 89/ 526 44 39, wew. 54; tel. kom. 665 895 606, e-mail: p.urbanowicz@w-modr.pl

mgr inż. Ewa Szeryńska - Specjalista: ochrona środowiska, ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego - pokój nr 36;
tel. 89/ 526 44 39, wew. 54; tel. kom. 665 690 624, e-mail: e.szerynska@w-modr.pl

dr inż. Tomasz Kajetan Czarkowski - Ichtiolog: gospodarka rybacko-wędkarska, akwakultura;
tel. 695 551 059, e-mail: t.czarkowski@w-modr.pl


Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku:

inż. Natalia Gorlo - Stażysta specjalista: ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego, odnawialne źródła energii; 
tel. 87/ 520 30 31, wew. 32, tel. kom. 665 892 760, e-mail: n.gorlo@w-modr.pl


Do zadań Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska należy:

 1. Prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej w zakresie:
 • ekologicznego systemu produkcji rolniczej, 
 • działania Rolno-środowisko-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020,
 • prowadzenia produkcji rolniczej na obszsarach NATURA 2000,
 • zasad ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych,
 • kształtowania krajobrazu i zasobów przyrodniczych,
 • podnoszenia świadomości proekologicznej,
 • gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami,
 • zasad przeciwdziałania, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa rolnego,
 • produkcji w gospodarstwie rolnym energii ze źródeł odnawialnych, 
 • energetyki prosumenckiej, zasad opłacalności i możliwości dofinansowania małych instalacji,
 • zasad ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;
 1. Współpraca w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkami, szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie wprowadzania działań na rzecz ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym; 
 2. Sporządzanie planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych;
 3. Sporządzanie planów działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej, planów działalności ekologicznej;
 4. Sporządzanie planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;
 5. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań doradczych przez Zespoły w zakresie zadań Działu.
Opracowanie: Elżbieta Kaczyńska