wmodr.pl

WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Pracownicy Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska:

mgr inż. Urszula Anculewicz - Kierownik Działu, Główny specjalista ds. odnawialnych źródeł energii, ochrony klimatu
tel. 89/ 526 44 39, wew. 60;  tel. kom. 697 632 088; e-mail: u.anculewicz@w-modr.pl

dr inż. Paweł Urbanowicz - Starszy specjalista ds. ochrony środowiska, małej retencji na obszarach wiejskich, ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego
tel. 89/ 526 44 39, wew. 54; tel. kom. 665 895 606; e-mail: p.urbanowicz@w-modr.pl

mgr inż. Małgorzata Razminas - Starszy specjalista ds. rolnictwa ekologicznego, działania rolno-środowiskowo-klimatycznego
tel. 89/ 526 44 39 wew. 54; tel. kom. 695 990 243; e-mail: m.razminas@w-modr.pl

mgr inż. Joanna Bendyk - Starszy specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki cyrkularnej
tel. 89/ 526 44 39 wew. 54; tel. kom. 695 550 952; e-mail: j.bendyk@w-modr.pl

mgr Monika Szóstek - Specjalista ds. projektów z udziałem środków europejskich
tel. 89/ 526 44 39, wew. 54; tel. kom. 723 991 250; e-mail: m.szostek@w-modr.pl


Do zadań Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska należy:

 1. Prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej w zakresie:
 • ekologicznego systemu produkcji rolniczej, 
 • działania Rolno-środowisko-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020,
 • prowadzenia produkcji rolniczej na obszsarach NATURA 2000,
 • zasad ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych,
 • kształtowania krajobrazu i zasobów przyrodniczych,
 • podnoszenia świadomości proekologicznej,
 • gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami,
 • zasad przeciwdziałania, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa rolnego,
 • produkcji w gospodarstwie rolnym energii ze źródeł odnawialnych, 
 • energetyki prosumenckiej, zasad opłacalności i możliwości dofinansowania małych instalacji,
 • zasad ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;
 1. Współpraca w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkami, szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie wprowadzania działań na rzecz ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym; 
 2. Sporządzanie planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych;
 3. Sporządzanie planów działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej, planów działalności ekologicznej;
 4. Sporządzanie planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;
 5. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań doradczych przez Zespoły w zakresie zadań Działu.
Opracowanie: Urszula Anculewicz