wmodr.pl

WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Dział Metodyki, Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Pracownicy Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw: 

mgr inż. Aleksandra Misztuk - Kierownik Działu, Główny specjalista
tel.89/ 535 76 84, wew. 44; tel. kom. 665 980 717, e-mail: a.misztuk@w-modr.pl

mgr Aneta Ferdycz-Augun - Główny specjalista
tel. 89/ 535 76 84, wew. 46; tel. kom. 695 551 046, e-mail: a.ferdycz-augun@w-modr.pl

mgr Paulina Jaskólska - Starszy specjalista
tel.89/ 535 76 84, wew. 46; tel. kom. 665 690 378, e-mail: p.jaskolska@w-modr.pl

mgr Ewa Reut - Starszy specjalista
tel.89/ 535 76 84, wew. 46; tel. kom. 665 920 617, e-mail: e.reut@w-modr.pl

inż. Dominika Mańkowska - Specjalista
tel.89/ 535 76 84, wew. 44; tel. kom. 665 981 355, e-mail: d.mankowska@w-modr.pl


Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku:

mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska - Główny specjalista
tel. kom. 697 632 452, e-mail: m.kuczynska@w-modr.pl


Do zadań Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw należy:

  • opracowywanie rocznych programów i sprawozdań z działalności doradczej Ośrodka Doradztwa,
  • współudział w przygotowywaniu rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzacych z funduszy UE lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
  • analiza potrzeb doradczych i szkoleniowych,
  • programowanie, organizacja i koordynacja doskonalenia kadry doradczej,
  • nadzór merytoryczny nad działalnością szkoleniową w Ośrodku Doradztwa,
  • organizacja szkoleń, kursów, seminariów i konferencji oraz ich koordynacja na szczeblu Ośrodka Doradztwa,
  • opracowywanie i realizacja programów promocji mających na celu podnoszenie publicznej wiedzy i zrozumienia celów i działalności Ośrodka Doradztwa,
  • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności Ośrodka Doradztwa,
  • obsługa organizacyjno-techniczna Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy WMODR.
Opracowanie: Aleksandra Misztuk