wmodr.pl

WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Dział Księgowości

Pracownicy Działu Księgowości:

mgr inż. Maria Getek – Główna Księgowa - pokój nr 15
tel. 89/ 535 76 84, wew. 58; tel. kom. 665 890 167, e-mail: m.getek@w-modr.pl

mgr Dagmara Pudłowska - Zastępca Głównej Księgowej - pokój nr 17
tel. 89/ 535 76 84, wew. 57; tel. kom. 665 920 063, e-mail: d.pudlowska@w-modr.pl

Anna Strzelec - Starsza księgowa - kasjer - pokój nr 17 KASA
tel. 89/ 535 76 84, wew. 59; tel. kom. 695 550 697, e-mail: a.strzelec@w-modr.pl

Sylwia Michnik - Starsza księgowa - pokój nr 17 
tel. 89/ 535 76 84, wew. 37; tel. kom. 665 690 585, e-mail: s.michnik@w-modr.pl

mgr Maja Rzepczyńska – Księgowa - pokój nr 17
tel. 89/ 535 76 84, wew. 36; tel. kom. 785 770 143, e-mail: m.rzepczynska@w-modr.pl

mgr inż. Katarzyna Śmiarowska – Starsza księgowa - pokój nr 17
tel. 89/ 535 76 84, wew. 36; tel. kom. 665 920 527, e-mail: k.smiarowska@w-modr.pl


Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku

Teresa Sznurkowska - Starsza księgowa
tel. kom. 665 892 066, e-mail: t.sznurkowska@w-modr.pl


Do zadań Działu Księgowości należy:

  • prowadzenie księgowości WMODR zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • realizacja przepisów dotyczących wypłat wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz zabezpieczenia emerytalno-rentowego pracowników,
  • przygotowanie planów finansowych WMODR,
  • prowadzenie gospodarki finansowej WMODR zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz właściwa realizacja planu finansowego,
  • sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych,
  • realizacja prawidłowego obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
  • prowadzenie obsługi kasowej.
Opracowanie: Marcin Cyrankowski