wmodr.pl

WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Pracownicy Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym:

mgr inż. Barbara Mieczkowska - p.o. Kierownika Działu, Specjalista
tel. 89 535 76 84, wew. 50; tel. kom. 665 990 334, e-mail: b.mieczkowska@w-modr.pl 

mgr Agnieszka Świstak  -  Specjalista 
tel. 89/ 535 76 84, wew. 50; tel. kom. 665 890 140, e-mail: a.swistak@w-modr.pl


Do zadań Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym należy obsługa organizacyjno-administracyjna i doradczo-szkoleniowo-informacyjna zakresu zadań świadczonych dla beneficjentów, a obejmujących:

  • kredyty preferencyjne i pomocowe fundusze strukturalne z UE;
  • informacje rynkowe;
  • opracowywanie, monitorowanie oraz analiza kosztów produkcji rolnej, przetwórstwa spożywczego i ich opłacalności ekonomicznej;
  • działalność szkoleniową dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich;
  • współpraca z instytucjami, zakładami przetwórczymi oraz organizacjami działającymi w obrębie rolnictwa i gospodarki żywnościowej;
  • nadzór nad odpłatnym sporządzaniem przez pracowników W-MODR (zgodnie z cennikiem usług): ocen opracowań możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych, analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych, wniosków o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych.
Opracowanie: Barbara Mieczkowska