wmodr.pl

Produkt turystyczny

Produkt turystyczny

Produkt turystyczny definiuje się jako całość dostępnych na rynku dóbr i usług, które konsument kupuje podczas podróży turystycznej, oraz zbiór korzyści, jakie osiąga nabywca w związku z udziałem w niej. Produkt turystyczny to także wszystko, co kupują, robią oraz przeżywają turyści od chwili opuszczenia domu aż do powrotu z podróży.

Jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych Polski jest województwo warmińsko-mazurskie. W ofercie turystycznej Warmii i Mazur znaleźć można ciekawe produkty turystyczne adresowane do różnych odbiorców. Walory turystyczne regionu to przede wszystkim pagórkowate ukształtowanie terenu, ponad 1000 jezior, niezwykłe bogactwo świata żywego, wiele interesujących zabytków, gospodarstwa agroturystyczne oraz inne atrakcje. Bogactwo pięknej przyrody regionu można poznawać na różne sposoby i w różnych miejscach. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonują m.in. pomniki przyrody, rezerwaty, a także parki krajobrazowe.

 

Opracowanie: SW