wmodr.pl

Kobiety wsi – liderkami społeczności lokalnej

Kobiety wsi – liderkami społeczności lokalnej

Współczesne wiejskie kobiety inaczej patrzą na świat, niż ich mamy lub babki. W okresie międzywojennym w jakże tradycyjnych rodzinach chłopskich, dla kobiet przewidywano przede wszystkim role rodzinne, opiekuńcze. Kobiety również pracowały i to bardzo ciężko także w gospodarstwie, ale ta praca często nie była dostrzegana, doceniana i odbywała się głównie w rodzinie. Nie traktowano pracy kobiet jako roli zawodowej. Rola społeczna kobiety zaczęła zmieniać od początku lat 90. XX wieku, kiedy to wiejskie kobiety wykorzystały ogólnokrajową koniunkturę edukacyjną a co za tym stoi stały się grupą, która w największym stopniu podniosła swój poziom wykształcenia i pojawiły się możliwości podejmowania nowych wyzwań. Okazją do spełniania się w nowych rolach są prace np. w Kołach Gospodyń Wiejskich, w Lokalnych Grupach Działania (w których radach minimum 1/3 członków powinny stanowić kobiety), a także coraz więcej kobiet jest wybieranych na sołtysów.

u Kobiety wsi.pdf (9.24 MB, PDF)
Opracowanie: SW